top of page
Østlig filosofi - 5 timer
 

Østlig filosofi handler om hvordan de gamle kinesere for flere tusen år siden forsto likheten mellom naturen og menneskekroppen. Dette ble symbolisert i det vi i dag kaller loven om de 5-elementer. Følelsene våre påvirker organene og organenes harmoni danner våre tanker (psykosomatisk). Det er enkelt å se hvordan dette henger sammen med våre uttrykk og fraser i daglig tale.

 

Dette er en introduksjon til tankesettet østlig filosofi, gjennomføres som den første fredagen av de totalt 3 helgene som omfatter østlig filosofi og kinesiologi. 

 

Innledningskvelden

På innledningskveld får du teorien rundt den østlige filosofi og de 5 element.

Dine tanker påvirker helsen din?

Hvilken tanker påvirker hva?

God følelse i kroppen er avhengig av balanse i de indre organer.

Hvorfor lite energi, når en ellers er frisk?

Hvilken balanseringsverktøy finnes?

 

Kurset starter på fredager fra kl 17.00 - 22.00 og er obligatorisk for å fortsette på de andre kursene. 

 

 
Kinesiologi (kroppsavbalansering) 3 helger, 60 timer
 

Kinesiologi er en avbalanseringsteknikk hvor vi bruker en indikator muskel for avlesning JA/NEI. Bygger på gammel kinesisk kunnskap om de 5-elementers teori, tilsatt moderne psykologi. Her jobber vi med det strukturelle, genetisk/ernærings, psykiske og elektriske system (nerver).

 

Fagplan kinesiologi

 • Kroppsavbalansering

 • Teorien rundt 5-elements systemet

 • 5-element, det psykiske aspektet

 • Sykdommer ved ubalanse i de ulike organ

 • Meridianlære

 • Muskel triggerpunkt

 • Hvordan teste musklene (Central "Ren", Guvenør "Du",

 • mage, milt, hjerte, blære, nyre, tynntarm, sirkulasjon-sex, tre-varmer,

 • galleblære, lever, lunge, tykktarm)

 • Test av 14 hovedmuskler og 28 undermuskler

 • Nullstilling

 • Subklinisk dehydrering

 • Switching

 • Over- og underenergi

 • Surrogattest

 • Matvaretest

 • Avbalansering med mat

 • 8-talls energi

 • Øre/øye-energi test

 • Kryss- og passgang

 • Integrasjonsøvelser for hjernen

 • Arr

 • Holdningsanalyse

 • Spinal/goldsi teknikk

 • Reaktive muskler

 • Smerteavledning

 • Muskelsvarteknikk

 • Frosne muskler

 • Bilateral muskelkorreksjon

 • Stående muskeltest

 • Stressfrigjørelse med mål-/farge-/ og lydavbalansering

 • Syre/base balanse

 • Kosttilskudd

 • Placeboeffekt

 • Dypere stressavbalansering

 • Thymus

 • Dypere ESR

 • Pauselås

 

 

Håndmodell, avbalansering

 • Gjennom en muskeltest kan vi få et JA/NEI svar av kroppen. Vi kommer i kontakt med kroppens egen intelligens; cellebevistheten, gjennom å stille spørsmål samtidig som vi gjør en manuell muskeltest. Slik avdekker vi hvilke organer har for mye eller for lite energi.

 • Denne terapiformen bygger på tradisjonell kinesisk terapi som akupunktur (læren om energibaner og energisentre/chakra) sammen med moderne forkning innen blant annet psykologi, fysiologi og ernæring.

 

Du lærer hvordan du kan:

 • Teste ubalanse i organer

 • Teste hvor det er blokkeringer

 • Teste hvilken type terapi kroppen trenger

 • Rette opp energi

 • Bruke affimasjon (omprogrammering av tanker)

 

 

I Kinesiologi spør vi kroppen og får svar, her bes klienten holde igjen

når terapeuten trykker armen nedover.

 

Kurset gjennomføres over 3 helger, fredag ettermiddag til søndag.  Diplom etter endt gjennomføring  krever at du deltar på samtlige av de 3 helgene.

 

Kurset blir en kombinasjon av teori og praksis, med hovedvekt på praksis.

 

Naturterapeut/akupunktur - 13 helger
 

Akupunktur og dens teori startet vi med i østlig filosofi på første kurs. Vi benyttet den i kinesiologien og den har gjennomsyret hele undervisningen fra første dag. Vi skal nå se på resten av teorien og sette opp flere systemer.

 

Vi har lagt grunnlaget for østlig filosofisk tenkning, nå skal vi vi fordype oss i kroppens meridianer og akupunkturpunkter.

 

Den innledende helgen skal vi lære om de ulike qi-ene som er tillagt de forskjellige element slik som po-qi, hun-qi, wei-qi, jing-qi, shen-qi osv. Påfølgende 6 helger skal vi fordype oss i et element (et yin og et yang organ) og gjennomgår alle meridianene og lærer hvor de forskjellige akupunkturpunktene er anatomisk, samt deres betydning i sykdomsbildet.

 

Det kreves at en leser en del hjemme da det er mye kunnskap som skal integreres. Vi sender inn spørsmål en uke før samling og svarer i plenum. Det er viktig å presisere at det ikke er meningen at man skal lære seg læreboken utenat, vi kommer til å gå grundig gjennom hvordan man bruker boken, det er umulig å huske ca 340 behandlingspunkter. De mest essensielle punktene er de 5 kommando-punkt og 1 lou-punkt pr. meridian (12 meridianer totalt)

 

Denne delen av kurset går over 19 helger av de totalt 22 helgene. Kurset gir deg også et innblikk i andre terapiformer, som for eksempel reflexiologi, kraniosakralterapi, kopping, tankefeltsterapi, akabanitest, puls-, tunge- og ansiktsdiagnostikk, ernæring, triggerpunkt og lignende. Ønsker man mer undervisning i disse terapiformer tilbyr vi egne fordypningskurs innenfor enkelte felt (se kursoversikt).

 

 

 

 
Utdanningen går over 30 helger, og passer perfekt for deg som ønsker å omskolere deg mens du har en fulltidsjobb. Etter endt utdanning kan du praktisere som Naturterapeut. Utdanningen er lagt opp slik at det er mulig å bygge på din utdannelse trinn for trinn, på denne måten slipper du å gå igjennom kurs du har fra før.

 

 

 

Utdann deg til Naturterapeut

Del 4 - 1 helg
 

Vi går igjennom de forskjellige

Qi-er og punkttypene:

 • Kildepunkt

 • Utløpspunkt

 • Induksjonspunkt

 • Passasjepunkt

 • Ildpunkt

 • Jordpunkt

 • Metallpunkt

 • Vannpunkt

 • Trepunkt

 • Luopunkt

 • Yuan kildepunkt

 • Xi-cleft punkt

 • Mu punkt

 • Shu punkt

 • Influerende punkt

 • Koblingspunkt

 • Ashipunkt

 • Styrepunkt

 

Del 5 - 1 helg
Grundig gjennomgang av tre-elementet:

Lever og galleblære med mønster og funksjon.

 

 

Del 6 - 1 helg
Grundig gjennomgang av ild-elementet:

Hjerte og tynntarm med mønster og funksjon.

 

Del 7 - 1 helg
Grundig gjennomgang av jord-elementet:

Milt og mage med mønster og funksjon.

 

 

 

Del 8 - 1 helg

Grundig gjennomgang av metall-elementet:

Lunge og tykktarm med mønster og funksjon.

 

​Del 9 - 1 helg

Grundig gjennomgang av vann-elementet:

Nyre og blære med mønster og funksjon.

 

Del 10- 1 helg

Grundig gjennomgang av ild-elementet del2:

Perikard og trippelvarme med mønster og funksjon.

 

Del 11 - 1 helg

Ren/Du (central og guvenør) med mønster og funksjon.

 

Del 12 - 1 helg

Grundig gjennomgang av behandlingsteknikker:

 

 • Nåleteknikk

 • Laserteknikk

 • Massageteknikk

 • Berøringsteknikk

 • Diagnostisering

 

Del 13 - 1 helg

Psykologi og pasientbehandling i praksis.

Her henter vi inn eksterne pasienter som vi øver oss på.

 

Informasjon

For å bli ferdig utdannet naturterapeut kreves det at du også går igjennom disse kursene:

 

 • Triggerpunkt og meridianmassasje

 • Lock foot - 1 helg

 • Soneterapi/ Refleksologi - 2 helger

 • Ernæring, vitamin og mineraler - 1 helg

 • Kopping - 1 helg

 • Feng Shui - 1 helg

 • Kraniosakralterapi - 2 helger

 • Akupressur og tankefeltsterapi - 1 helg

 • Psykologi og hygiene i klinikken - 1 helg

 • Viltvoksende mat og medisinplanter - Sjamanens legeplanter - 1 helg

 • Kombinasjon av behandlingsmåter i praksis. - 4 helger

 

bottom of page