top of page
akupunktur

AKADEMIET HELBREDI

 

 

"Etter fullført utdannelse skal studenten kunne arbeide som allmennpraktiserende naturterapeut, og kunne eller utføre arbeidet sitt på en forsvarlig måte og følge de til enhver gjeldende norske lover og forskrifter."

Om Akademiet Helbredi

 

Akademiet Helbredi bygger sin undervisning på en forståelse av den østlige filosofi, forent og tilpasset en sjamanistisk/antroposofisk tenkemåte. "Kropp, sinn og sjel".

 

Vi tilbyr forskjellige kurs med varighet fra 5 timer til 30 helger a 22 timer. Trinn på trinn kan du bygge opp din utdannelse så du slipper å lære det samme flere ganger.

 

Våre lærebøker er på norsk og dansk. I tillegg er det kompendier for hvert kurs.Vi har knyttet til oss faglig dyktige forelesere.Elevene får individuell oppfølging etter behov. Vi gir konkret, meningsfull og effektiv undervisning innen helhetlig terapi og personlighetsutvikling.

Skolen har som mål å utdanne terapeuter med høy kompetanse innen naturmedisin, samtale- og berøringsterapi. Studentene skal bli selvstendige terapeauter med en bred allmennkunnskap innen de forskjellige terapiformer, se sammenhengen mellom disse og utnytte dette i en terapeutisk kontekst.

Skolens læresteder er:

  • Oslo

  • Stavanger

  • Nordreisa​

Trykk for og se introduksjon: 

  • facebook-round-color-icon
bottom of page