Psykologi, pasientbehandling og etiske regler i klinikken.

1 helg, 22 timer | Pris kr 2800,-

Psykologi i klinikken er klientbehandling og forståelse av hvorfor sykdommer og traumer oppstår. Ikke bare hvorfor man har det, men hvordan vi tar det.Her inngår konfliktløsning, rolleforståelse og det å gi slipp på det som ikke er nødvendig å dra med seg videre. Komme ut av sirkelen (gjentagelsene) å se hva meningen var med motstanden.Hva kan vi tillate oss på forskjellige nivå i klinikken?

Fagansvarlig: Gustav A. Heggelund

Telefon: 917 20 707

Mail: helbredi@gmail.com

Vi holder kurs til helsepersonell og privatpersoner i

Oslo | Tromsø | Trondheim | Bergen