top of page

Østlig filosofi

5 timer | Pris kr 800,- 

Østlig filosofi handler om hvordan de gamle kinesere for flere tusen år siden forsto likheten mellom naturen og menneskekroppen. Dette ble symbolisert i det vi i dag kaller loven om de 5-elementer. Følelsene våre påvirker organene og organenes harmoni danner våre tanker (psykosomatisk). Det er enkelt å se hvordan dette henger sammen med våre uttrykk og fraser i daglig tale.

 

 

Dette er en introduksjon til tankesettet østlig filosofi, gjennomføres som den første fredagen av de totalt 3 helgene som omfatter østlig filosofi og kinesiologi. 5 timer, kl 17.00-22.00. Påfølgende lørdag og søndag gjennomføres de to første kursdagene i kinesiologi.

 

Innledningskvelden


Dette er en innledningskveld hvor du får teorien rundt den østlige filosofi og de 5 element.

  • Dine tanker påvirker helsen din?

  • Hvilken tanker påvirker hva?

  • God følelse i kroppen er avhengig av balanse i de indre organer.

  • Hvorfor lite energi, når en ellers er frisk?

  • Hvilken balanseringsverktøy finnes?

bottom of page